Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė “Miško darbai“ pradėjo veiklą 1997 m.vasario 3 dieną. Įregistruota Marijampolės savivaldybėje Želsvos kaime.

Nuo pat įsisteigimo UAB „Miško darbai“ teikia visas miškininkystės paslaugas: miško veisimo ir kirtimų projektavimo, dirvos sodinimui paruošimo, miško pasodinimo, želdinių priežiūros, želdinių apsaugos, jaunuolynų ugdymo, vyresnių medynų retinimo, sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos, miško ribų valymo, medžių kirtimui parinkimo, biržių atrėžimo, miško kirtimo, sortimentų gamybos, medienos traukimo, medienos išvežimo ir realizacijos.

Prieš keletą metų pradėjome ruošti biokurą iš menkavertės medienos, pagaminamos atliekant ugdymo kirtimus ir apžėlusių plotų valymą. Atliekame aplinkos tvarkymo darbus, šaliname pavojingus medžius.

Pagal ilgalaikes ir vienkartines sutartis  bendradarbiaujame su miškų ir žemių savininkais, valstybinėmis miškų urėdijomis, kelininkais ir kitomis įmonėmis.

UAB „Miško darbai“ dalyvauja visuomeninėje veikoje, yra Lietuvos miško savininkų asociacijos ir Medienos vežėjų asociacijos narė.

Dalį savo pelno skiriame paramai ir labdarai.