Projects and documentation preparation

Reforestation projects

Miško atkūrimo projektai rengiami iškirstiems ar žuvusiems miškas atkurti, kai nėra miškotvarkos projekto arba norima […]

More

Logging sites selection for clear cut

Biržių atrėžimas plyniems kirtimams reikalingas plyniems kirtimams pagal miškotvarkos projektą, ir sklypuose iki 3 ha […]

More

Forest border adjustment projects

Miško ribų tikslinimo projektai rengiami plotams, kuriuose valstybinės miškų inventorizacijos duomenys neatitinka natūroje esančios situacijos. […]

More

Forest management projects

Miškotvarkos projektai privalomi, jei miško valda didesnė kaip 3ha ir kertami brandūs medynai. Miškotvarkos projekte […]

More

Afforestation projects

Miško įveisimo projektai rengiami, kai norima įveisti mišką ten, kur jis anksčiau neaugo. Jei žemės […]

More