Logging sites selection for clear cut

Biržių atrėžimas plyniems kirtimams reikalingas plyniems kirtimams pagal miškotvarkos projektą, ir sklypuose iki 3 ha be projekto. Taip pat plyniems sanitariniams. Jei kirtimas numatomas pagal miškotvarkos projektą, privaloma apmatuoti kirtimui skirtą plotą ir parengti brėžinį. Tūrį galima paskaičiuoti pagal miškotvarkos projekto duomenis arba matuojant medžius. Jei numatoma kirsti sklype iki 3 ha be miškotvarkos projekto, tai medžių matavimas būtinas. Darbų kaina priklauso nuo kertamo sklypo dydžio, medžių rūšies, tankumo, pomiškio ir trako gausumo. Sutartį pasirašysime susipažinę su sklypo dokumentais. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimo formą teksto apačioje.

Request form