Selective felling

Kai želdiniai išauga iš žolių ir susiglaudžia lajomis, prasideda ugdymo dabai, kurie tęsiasi iki medyno brandos. Įstatymais nustatyta, kad jaunuolynų ugdymas minkštų lapuočių medynuose prasideda 6-tais augimo metais, o kietų lapuočių ir spygliuočių – 8-tais. Tačiau svarbu ne tiek amžius, kiek santykiai su kitais medžiais ir krūmais ir tarpusavyje: jei nepageidaujamos rūšys už pasodintus medelius aukštesnės 1,5 karto – reikia ugdyti. Jei pašalinių medžių ir krūmų nėra, ugdyti pradedama kai medeliai pradeda konkuruoti tarpusavyje, t.y. silpnesni atsilieka augime ir pradeda džiūti. Už laiku neatliktus jaunuolynų ugdymo kirtimus numatytos baudos. Todėl jei manote kad Jūsų miškui reikalingas jaunuolyno ugdymas, aptarsime tai, kai užpildysite paklausimą teksto apačioje. Šiuo metu galima pasinaudoti ES parama jaunuolynų ugdymui. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Request form