Ground preparation

Dirvos paruošimas. Dauguma praktikoje taikomų dirvos ruošimo būdų skirti žolių stelbimui sumažnti  ir tuo pačiu sumažinti želdinių priežiūros darbų apimtis. Šlapiose augavietėse formuojami mikropakilimai vėlesniame amžiuje sumažina atsparumą vėjovartoms. Todėl mes rekomenduojame mikromelioraciją, nuleidžiant paviršinį vandenį. Į paruoštą dirvą lengviau sodinti. Todėl dirvą reikėtų ruošti visur, kur tik įmanoma.

pirma-foto

Vietose kur miškas neaugo, dirvą ruošiame specialiu plūgu, kuris nuskuta paviršinį augalijos sluoksnį maždaug 70 cm pločio juostoje ir taip pirmus augimo mėnesius apsaugo sodinukus nuo žolių stelbimo.

Šviežiose kirtavietėse su specialia priverstinai besisukančia lėkšte, tradiciškai vadnama freza, nubraukiame miško paklotę, bet stengiamės išsaugoti humuso sluoksnį.

 

 

sodiklis2

Taip ruošiant dirvą minimaliai pažeidžiama paklotė su jos unikalia gyvūnija ir augalija, lieka nepažeista didžioji dalis esamo pomiškio.

Vietose, kur gausu pomiškio, ir šlaituose dirvą ruošiame aikštelėmis rankiniu būdu.

Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimo formą teksto apačioje.

Request form