Forest management projects

Miškotvarkos projektai privalomi, jei miško valda didesnė kaip 3ha ir kertami brandūs medynai. Miškotvarkos projekte pateikiama detali informacija apie kiekvieną taksacinį sklypą, taip pat gamtosauginiai ir kiti apribojimai.  Suprojektuojame ūkines priemones pagal Jūsų pageidavimus laikydamiesi galiojančių įstatymų. Jums atiduosime su saugomų teritorijų  direkcija, kultūros paveldo depatamentu ir kitomis reikalingomis institucijomis suderintą ir valstybinės miškų tarnybos užregistruotą projektą. Projektas galioja 10 metų. Remiantis projektu galėsite patys užpildyti Pranešimą apie ketinimą kirsti einamiesiems ir retinimo kirtimams, o leidimui plyniems kirtimams papildomai reikės parengti kertamo ploto brėžinį. Projekte taip pat rasite kokiu būdu ir kokiomis rūšimis mišką atkurti, kokio sodmenų kiekio reikės, kokias apsaugos priemones naudoti. Projekto kaina priklauso nuo sklypo ploto, inventorizacijos darbų sudėtingumo, ūkinių priemonių projektavimo sudėtingumo ir sutariama prieš darbų pradžią. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimo formą teksto apačioje. Valdos ribos miške turi būti aiškios. Jei reikia, mes jas atnaujinsime ir išvalysime.

Request form