Tolimačiai

Profesionaliam linijų ilgių matvimui naudojami tolimačiai. Gali būti naudojami optiniai ir lazeriniai tolimačiai, naudojami taip pat ir statybose ar geodezijoje. Tolimačių funkcijos būna integruotos į kai kuriuos aukštimačius. Ir nors jais atstumas pamatuojamas labai tiksliai (daug tiksliau, nei reikia biržių rėžimui), tačiau jiems reikia spindžius išvalyti idealiai, nes trukdo bet koks lapas ar šakelė jų vizavimo kelyje. Optinius ar lazerinius tolimačius miške apsimoka naudoti matuojant nedidelius atstumus: išskiriant  skritulinius ar stačiakampius barelius, nustatant atstumą medžio aukščio matavimui, ir pan. Šiam tikslui tinka ir ultragarsiniai tolimačiai, kuriems netrukdo šakos ir krūmai. Ilgų linijų matavimui rėžiant biržes ir inventorizuojant pigiausia naudoti matavimo sliūlą. 

Mechaninis tolimatis

Bet kokiomis oro sąlygomis patikimas ir tikslus skaitliukas parodo atstumą metrais. ...