Savaime apaugusių plotų priskyrimo miškui projektai

Savaime apaugusių plotų priskyrimo miškui projektai rengiami sklypams, kurie ne miško žemėje savaime apaugo mišku ir kuriuos norima įforminti miško žeme. Jei sklypo pagrindinė paskirtis miškų ūkio, tai pakanka inventorizuoti apžėlimą ir parengti dokumentus. Jei sklypo pagrindinė paskirtis žemės ūkio, tai pirmiausia turite gauti leidimą miškui veisti. (Nesvarbu, kad jau apaugęs). Leidimus išduoda Nacinalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai (buvusi žemėtvarka). Mes inventorizuosime savaime apaugusį plotą, parengsime dokumentus, ir mišką užregistruosime Valstybiniame miškų kadastre. Sutartį pasirašysime susipažinę su sklypo dokumentais. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimo formą teksto apačioje.

Paklausimo forma