Miško atkūrimo projektai

Miško atkūrimo projektai rengiami iškirstiems ar žuvusiems miškas atkurti, kai nėra miškotvarkos projekto arba norima atkurti kitaip, nei miškotvarkos projekte (plačiau) Projekte nurodome kiek ir kokių sodmenų reikia, kokiais atstumais sodinti, kaip mišrinti skirtingas rūšis. Atkūrimo projektą kertamam plotui turi parengti biržės rėžėjas kartu su atrėžimo dokumentacija. Jei  po kirtimo išaiškėjo naujos sąlygos ar to projekto sprendiniai Jūsų netenkina, parengsime Jums naują projektą. Jei norite atkurti kitaip nei miškotvarkos projekte, galime parengti projektą pagal esamas sąlygas. Jei kertant vėjovartas ar sausuolius susidarė aikštės didsnės kaip 10 arų, joms atkurti taip pat parengsime projektą. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimo formą teksto apačioje.

Paklausimo forma