Projektų ir kitos dokumentacijos rengimas

Miško atkūrimo projektai

Miško atkūrimo projektai rengiami iškirstiems ar žuvusiems miškas atkurti, kai nėra miškotvarkos projekto arba norima […]

Plačiau

Biržių atrėžimas plyniems kirtimams

Biržių atrėžimas plyniems kirtimams reikalingas plyniems kirtimams pagal miškotvarkos projektą, ir sklypuose iki 3 ha […]

Plačiau

Savaime apaugusių plotų priskyrimo miškui projektai

Savaime apaugusių plotų priskyrimo miškui projektai rengiami sklypams, kurie ne miško žemėje savaime apaugo mišku […]

Plačiau

Biržių atrėžimas neplyniems pagrindiniams kirtimams

Biržių atrėžimas plyniems kirtimams reikalingas plyniems kirtimams pagal miškotvarkos projektą, ir sklypuose iki 3 ha […]

Plačiau

Miško ribų tikslinimo

Miško ribų tikslinimo projektai rengiami plotams, kuriuose valstybinės miškų inventorizacijos duomenys neatitinka natūroje esančios situacijos. […]

Plačiau

Rekreacinių objektų projektai

Rekreacinių objektų projektai rengiami sklypams, kuriuose numatoma įrengti automobilių stovėjimo vietą, suolus, pavėsines, takus ir […]

Plačiau

Miškotvarkos projektai

Miškotvarkos projektai privalomi, jei miško valda didesnė kaip 3ha ir kertami brandūs medynai. Miškotvarkos projekte […]

Plačiau

Miško įveisimo projektai

Miško įveisimo projektai rengiami, kai norima įveisti mišką ten, kur jis anksčiau neaugo. Jei žemės […]

Plačiau