Žemės ūkio paskirties žemė apaugo medžiais

Jei Jūsų žemės sklypas apaugo medžiais ir krūmais, turite pagalvoti apie to sklypo naudojimo paskirtį ateityje:

  1. Išsaugoti žemės ūkio paskitį ir sklypą naudoti žemės ūkio veiklai ar statyboms.
  2. Auginti sklype mišką.

Pirmu atveju medžių savaiminukus reikia išpjauti visus arba išretinti iki miško reikslavimų neatitinkančio tankumo kol jie nepasiekė 20 metų amžiaus. Tokio amžiaus medžiais apaugę plotai be savininko sutikimo paverčiami mišku. Ploto valymo paslaugą galime Jums atlikti. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimą teksto apačioje. Jei ploto nešienausite, ir medžius išpjovus jis bus priskirtas apleistiems plotams už kuriuos skaičiuojamas didesnis žemės mokestis.

Jei nutarėte augint mšką, galimi du veiklos būdai: pasyvus ir aktyvus.

Pasyvaus atveju nieko nedarote, mokate didsnį žemės mokestį kaip už apleistą žemę. Kai medžiai pasieks 20 metų amžių valstybinės miškų inventorizacijos metu Jūsų sklypas automatiškai bus priskirtas miško žemei.

Aktyvaus būdo atveju reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos skyrių pagal sklypo vietą ir gauti leidimą miškui veisti (nesvarbu, kad miškas jau auga). Turint leidimą užsakykite inventorizacijos projektą. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimą teksto apačioje. Projekto pagrindu Valstybinė miškų tarnyba sklpą priskiria miško žemei, nors sklypo paskirtis lieka žemės ūkio. Paskirties keitimui Registrų centras reikalauja papildomai geodezinių matavimų. U- miško žemę ir paskirties nepakeitus žemės mokesčio mokėti nereikės.

Jei sklypas apaugęs netolygiai, neapžėlusias aikšteles galima apželdinti. Tam rengiamas įveisimo projektas, kurį galime parengti. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimą teksto apačioje.  Sodinimui ir želdinių priežiūrai galima pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Plačiau apie paramą čia.

Paklausimo forma