Noriu parduoti nenukirstą mišką

Nenukirstas miškas – tai augantys medžiai, sausuoliai, vėjovartos, vėjolaužos, kuriuos nepažeidžiant įstatymų galima kirsti.

Savo miške be apribojimų galima kirsti sausuolius ir vėjovartas (pakeltos medžio šaknys) ir medžius ant valdos ribinės linijos. Tačiau jei Jūsų miškas yra saugomoje teritorijoje, šie kirtimai gali būti draudžiami tam tikru laikotarpiu žiūrėkite čia

Kokiai miškų grupei ar saugomos teritorijai priklauso Jūsų miško sklypas, kuriame planuojate kirtimus, galite nemokamai sužinoti čia.

Pirmiausia turite išsiaiškinti ką galite kirst nenusižengdami įstatymams, nes atsakomybė už neteisėtą kirtimą, t.y. kirtimą be reikiamo leidimo, draudžiamų būdu ar draudžiamu laiku, tenka miško savininkui, o ne kirtėjui.

Jei nepakanka miškininkystės žinių, geriausia pasitarti su profesionaliu miškininku. Galite užsisakyti nemokamą miškinio konsultaciją savo miške, užpildę paklausimo formą teksto apačioje. Jums kainuos tik jo atvykimas iki valdos 30 eur nepriklausomai nuo miško vietos.

Brandžių medžių kirtimui, jei jie vykdomi didesnėje kaip 3 ha valdoje, ir kraštovaizdžio kritimams privalomas miškotvarkos projektas. Galime jį Jums parengti. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimą teksto apačioje..

Norint gauti leidimą miškui kirsti , arba užpildyti pranešimą apie ketinimą kirsti, reikialingas biržių atrėžimas, kuris apima ploto matavimo ir brėžinio parengimo, kirstinų medžių ženklinimo ir jų tūrio paskaičiavimo darbus. Nustatytais atvejais ir želdinimo projekto parengimą. Šiuos darbus galime Jums atlikti. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimą teksto apačioje. Jei turite miškininko išsilavinimą ar esate baigę specialius kursus, biržių atėžimą savo miške galite atlikti patys.

Leidimą kirsti arba pranešimą apie ketinimą kirsti turi pasirašyti visi bendrasavininkai, arba turi vienam iš bendrasavininkų parašyti sutikimą (sutikimo pavyzdį galite parsisiųsti iš skyriaus „Dokumentai parsisiuntimui“). Sutikimas gali būti be notaro tvirtinimo. Leidimą arba pranešimą gali pasirašyti notaro patvirtintą įgaliojimą turintis asmuo.

Leidimai ir pranešimai galioja dažniausiai iki kalendorių metų pabaigos. Leidimų galiojimo terminą galima pratęsti iki 6 mėn. Pranešimų terminas nepratęsiamas.

Kaip apskaičiuojama nenukirsto miško kaina galite pasiskaityti skyriuje „Nenukirsto miško kaina“

Nenukirsto miško pardavimas įforminamas laisvos formos sutartimi. Notaro tvirtinimas nebūtinas. Miško savininkui svarbu, kad sutartyje būtų aptarta:

  1. Medienos kiekio nustatymo būdas (pagal biržės atrėžimo dokumentus, faktiškai iškirstą tūrį, miškotvarkos projektą ir kt.). Jei nustatoma matuojant pagamintą medieną, tai reikia aptarti koeficientus, kurie bus taikomi rietuvių tūriui perskaičiuoti į kubinius metrus (kietmetrius).
  2. Nenukirsto miško kaina pagal medžių ir sortimentų rūšis.
  3. Apmokėjimo tvarka ir terminai. Reikia siekti susitarimo, kad būtų sumokėta visa suma iki medienos išvežimo.
  4. Pirkėjo atsakomybė už miško pažadas.
  5. Pirkėjo pilna atsakomybė už nelaimingus atsitikimus vykdant medienos gamybos, išvežimo ir kitus darbus Jūsų teritorijoje.
  6. Pirkėjo atsakomybė už vėluojantį atsiskaitymą ir delspinigių ar netesybų dydis.
  7. Plyno kirtimo atveju gali būti susitarta dėl pirkėjo atsakomybės už iškirsto miško atkūrimą.
  8. Pirkėjo pareiga pranešti vietos savivaldybei apie medienos išvežimo laiką ir maršrutą. Plačiau apie tai žiūrėkite čia
Paklausimo forma