Nenukirsto miško kaina

Nenukirsto miško kaina priklauso nuo galimų pagaminti sorimentų kainos, kirtimo ir sortimentų ištraukimo iki medienos išvežimo sandėlio kainos, kelio remonto, jei tokio reikia, kainos. Taip pat reikia įvertinti organizacines išlaidas: miško ruošos darbų organizavimas, medienos matavimas, važtaražčių rašymas, medienos pirkėjų paieška ir derybos su jais, kiekvieno sortimento likučių (mažiau miškovežio) realizacija, pinigų negavimo už nuvežtą medieną rizika. Šios išlaidos gali sudaryti 5-15 proc. visų išlaidų.

Kuo storesnis medis, tuo daugiau brangesnių sortimentų galima pagaminti, su sąlyga, kad stiebas neturi defektų (storos šakos, kreivumas, puvinys ir kt.).

Iki kirtimo sortimentų išiga prognozuojama naudojantis biržių atrėžimo duomenimis: pagal sortimentines lentelės ir medžių storį suskaičiuojamas stambios, vidutinės,smulkios ir malkinės medienos kiekis. Normali paklaida 15 proc.

Tiksliai tūris nustatomas matuojant pagamintą medieną sandėlyje pagal kiekvieną sortimentą atskirai. Galite užsisakyti užpildę paklausimo formą teksto apačioje, kad labai greitai pakankamu tikslumu pamatuotume suštabeliuotą medieną fotometriniu metodu (plačiau čia).

Sortimentų kaina miške prie kelio gaunama iš kainos pirkėjo sandėlyje (lentpjūvėje) atėmus vežimo ir krovimo kainą. Todėl ji tuo mažesnė, kuo didesnis atstumas tarp pirkėjo sandėlio ir miško. Kirtimo kaina didesnė retinimuose ir mažiausia plynuose kirtimuose. Jei medžiai labai šakoti, arba gaminama daug smulkių sortimentų, tai kirtėjas per pamainą pagamina mažiau, ir todėl kubo kaina didesnė. Medienos vežimo iš kirtavietės į sandėlį prie išvežimo kelio kaina priklauso nuo vežimo atstumo (toliau – brangiau) ir nuo vežimo sąlygų (jei klimsta ratai, statūs pakilimai ir nusileidimai ir pan. – kaina didesnė). Papildomai kainuoja šakų ir kirtimo liekanų rinkimas.

Paklausimo forma