Iškirsto miško atkūrimas

Aikštės virš 0,1 ha, kurios atsirado dėl gamtinių veiksnių ar žmogaus veklos, turi būti atkurtos. Kirtavietės turi būti atkurtos per 3 kalndorinius metus, skaičiuojant nuo leidimo kirsti galiojimo pabaigos. Už neatkurtą mišką bauda 300 eur., o neatkurtos per 5 metus kirtavietės atkuriamos VĮ miškų urėdijų lėšomis, lėšas išieškant iš savininkų.

Jei savaime išdygsta esamai augavietei tinkamos medžių rūšies savaiminukų pakankamas kiekis, tai papildomai želdinti reikia tik netolygiai atžėlusias vietas. Jei savaiminukų mažiau nei nurodyta lentelėje, arba jie nepageidaujamų rūšių (augavietei tinkamas rūšis rasite čia), tai būtina želdinti. Kokios medžių rūšies kiek sodmenų reikia pasodinti rasite miškotvarkos projekte arba miško atkūrimo projekte, kurie parengiami prieš kirtimą. Jei norite sodinti kitas medžių rūšis nei nurodyta projekte, pasitarkite su mūsų ar kitu specialistu. Galite užsakyti naują atkūrimo projektą. Aptarsime tai, kai užpildysite paklausimą teksto apačioje,

Įstatymai draudžia mišką atkurti savaiminukais, tačiau jei savo miške turite persodinimui tinkamų savaiminukų – persodinkite.

Ar sodinsite savaminukus, ar pirktus sodmens, laikykitės kelių praktinių taisyklių:

  1. Nuo medelio iškasimo iki pasodinimo visą laiką jo šaknys turi būti drėgnos. Tuo tikslu šaknys tik iškasus mirkomos specialioje želėje arba molio tešloje. Stambių sodinukų šaknis tik iškasus ir nenupurčius žemių naudinga apvynioti audiniu ar plėvele .
  2. Transportuojant ir nešiojant po kirtavietę sodmenis reikia saugoti nuo tiesiognės saulės ir vėjo.
  3. Šaknų tūris turi sudaryti ne mažiau ⅓ lajos tūrio. Kuo daugiau šaknų tuo geriau. Ypač reikalingos smulkios, mikroskopinės šaknelės.
  4. Duobelė sodinimui turi būti didesnė už sodinamo medelio šaknis. Sodinimo metu reikia saugoti šaknis nuo užlankstymo. Į viršų užlenktos šaknys neauga.
  5. Užpiltas žemes duobutėje reikia stipriai apspausti, kad gerai priglustų prie šaknų ir neliktų oro tapų.
  6. Jei sodinama atviromis šaknimis, sodinti reikia iki vegetacijos pradžios, t.y. kol pumpurai dar nesiskleidžia. Su žemės grumstu (“puodeliuose”) galima sodinti ir vasarą.
  7. Sodinti galima ir paprastais kastuvais, tačiau specialūs įrankiai palengvina darbą, ir pasodinama kokybiškiau. (žiūrėti mūsų prekes)
  8. Pagal įstatymus sodinti galima tik sodmenis iš tinkamo kilmės rajono, todėl medelyne reikalaukite kilmės sertifikato ir patikrinkite ar kilmės rajonas tinka Jūsų miškui. Jei kilmės rajonas nenurodytas želdnimo projekte, jį susirasti galite čia /nuoroda į vmi tinklapį/.
Paklausimo forma